content-header-image

Ympäristövaikutukset

Maalin ympäristövaikutukset ja muut vastuullisuusnäkökohdat tulee tunnistaa tuotteen koko elinkaaren ajalta – tuotteiden ja niiden raaka-aineiden valmistuksesta käyttöön ja jätteiden käsittelyyn asti.
Paint production

 

Tuotteidemme elinkaaren aikainen ympäristölle aiheutuva kuormitus muodostuu muun muassa

  • raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien valmistuksesta (mm. titaanidioksi ja täyteaineet) ,
  • tuotteen valmistuksessa käytettävästä energiasta, 
  • valmistuksen aikana syntyvistä päästöistä ja jätteistä, 
  • raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja tuotteiden kuljetuksesta,
  • maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana maalista haihtuvista yhdisteistä (mm. liuoteohenteisten maalien käytöstä vapautuvat liuotteet),
  • maalijätteen hävityksestä.

 
Tuotteen ympäristövaikutuksiin vaikuttaa tuotteen laatu. Mitä paremmat ominaisuudet maalipinnalla saavutetaan, sitä vähemmän huoltotoimenpiteitä tarvitaan ja sitä pidempi on huoltomaalausväli.

Tavoitteenamme on jatkuvasti pienentää oman toimintamme ja tuotteidemme aiheuttamaa ympäristökuormitusta muun muassa

  • kehittämällä maaliyhdistelmiä ja ratkaisuja, joilla saavutetaan mahdollisimman pitkä kestoikä ja pitkät huoltomaalausvälit,
  • panostamalla vesiohenteisten tuotteiden kehittämiseen ja niiden käytön edistämiseen, 
  • valitsemalla ympäristöä vähemmän kuormittavan vaihtoehdon, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, ja 
  • kehittämällä valmistusprosessien ekotehokkuutta minimoimalla syntyvää hukkaa ja hyödyntämällä syntyvää jätettä.