content-header-image

Maalinvalmistus

Maali koostuu tyypillisesti sideaineista, pigmenteistä ja liuottimesta tai vedestä. Valmistusprosessin mahdollistamiseksi sekä maalin ominaisuuksien, kuten säilyvyyden ja ulkokestävyyden, parantamiseksi tarvitaan lisäksi eri apuaineita.
Maalinvalmistus

 

Maali valmistetaan sekoittamalla raaka-aineet tietyssä suhteessa tuotteelta halutuista ominaisuuksista riippuen. Nykyaikainen maalinvalmistus on pitkälle automatisoitua ja tietokoneohjattua.

Valmistusprosessin ensimmäisessä vaiheessa raaka-aineet punnitaan automaattisesti vaaoilla ja lisätään dissolveriin. Dissolverissa pigmentit sekoitetaan sideaineiden ja liuoteaineiden tai veden seokseen ja jauhetaan tiettyyn hienousasteeseen, jotta saavutetaan haluttu kiilto. Jotta maalille saadaan korkeampi kiiltoaste, pigmenttien jauhatukseen voidaan käyttää helmimyllyä tai jauhatusaikaa voidaan pidentää. Jauhatusprosessin tuottama niin sanottu ajopasta viimeistellään valmiiksi maaliksi sekoittimella varustetussa viimeistelysäiliössä. Tässä valmistusvaiheessa lisätään loput sideaineet, liuotteet ja apuaineet.

Sekoituksen jälkeen valmiista maalista otetaan näyte laadunvalvontaa varten. Laadunvalvonnassa varmistetaan maalille asetettujen laatuvaatimusten täyttyminen määrittämällä tuotteen hienousaste, viskositeetti, kiilto ja peittokyky. Laadunvalvontalaboratorion hyväksyttyä maalierän maali suodatetaan ja purkitetaan. Suodatusprosessissa maali kulkee suodattimen läpi, joka poistaa huonosti jauhautuneet pigmenttipartikkelit tai säiliöstä mahdollisesti tulleet epäpuhtaudet.