content-header-image

Tuotteiden ja palveluiden kehitys

Tikkurila on kehittänyt asiakkaiden arvostamia maaleja jo lähes 160 vuoden ajan. Olemme ottaneet tuotteiden kehityksissä suuria edistysaskeleita, joista yksi merkittävin on liuotinohenteisten tuotteiden korvaaminen vesiohenteisilla tuotteilla - säilyttäen samalla tuotteiden suorituskyvyn. Seuraavana tavoitteenamme on fossiilipohjaisten materiaalien korvaaminen kestävillä vaihtoehdoilla. Olemme myös ohjeistaneet asiakkaitamme maalijätteen minimoimisessa sekä tuotteiden ja pakkausten kierrätyksessä.

Ensisijainen tavoitteemme on varmistaa, että tuotantomme on turvallista ja tuotteemme täyttävät tiukat laatu- ja turvallisuuskriteerit. Kehitämme helppokäyttöisiä, nopeasti levitettäviä ja kestäviä tuotteita, jotka pidentävät pintojen käyttöikää ja mahdollistavat pidemmät huoltomaalausvälit.

Samaan aikaan vastaamme raaka-aineiden ja pakkausmerkintöjen tiukentuvaan sääntelyyn ja uusiin rajoituksiin sekä kasvavaan kestävien tuotteiden kysyntään.

Tämän vuoksi olemme sitoutuneet siihen, että tuotteidemme nettoympäristövaikutukset tutkitaan perusteellisesti. Keräämme mahdollisimman paljon tietoa ohjataksemme tuotekehityksestä.

668