content-header-image

Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuus ja laatu ovat Tikkurilan toiminnan kulmakiviä. Ohjeistamme niin henkilöstöämme kuin myös asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme tuotteiden turvallisessa ja kestävässä käytössä – maalit ovat turvallisia, kun niitä käytetään ohjeiden mukaisesti.

Turvallisuustyömme alkaa raaka-aineiden arvioinnista. Tutkimme ja analysoimme järjestelmällisesti tuotteissamme käytettyjen raaka-aineiden terveys- ja ympäristövaikutuksia. Tuoteturvallisuuteen erikoistuneet työntekijämme arvioivat käytettyjen tuotteiden vaaralliset ominaisuudet raaka-ainetietojen, käyttöohjeiden ja maalin valmistuskaavan perusteella. Ominaisuudet ilmoitetaan maalin käyttöturvallisuustiedotteessa ja tuotemerkinnöissä.

Kemianteollisuutta säännellään tiukasti. Tiukat ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset sekä uudistuva lainsäädäntö asettavat tuotteillemme uusia vaatimuksia. Tämä on lisännyt Tikkurilan vastuuta tiedottaa kuluttajille tuotteiden terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaikutuksista. Olemme aktiivisesti mukana maaliteollisuuden yhdistysten toiminnassa niin kansallisella kuin EU-tasollakin. Alla listatut kansainväliset määräykset säätelevät muun muassa maalin tuotantoa, tuoteturvallisuutta sekä maalin käsittelyä ja markkinointia:

  • REACH-asetus
  • CLP-asetus
  • VOC-direktiivit
  • Biosidiasetus