content-header-image

Green building

Kestävyys ja vastuullisuus ovat nykypäivän rakentamisen menestystekijöitä. Kestävä rakentaminen ylläpitää ja parantaa ihmisten elämänlaatua ja paikallista ympäristöä. Tikkurila pyrkii olemaan ensisijainen kumppani vihreän rakentamisen, ns. Green Building -projekteissa. Tuemme asiakkaitamme hankkeiden kehittämisessä tarjoamalla kestäviä tuotteita ja kouluttamalla sidosryhmiä. Haluamme parantaa ymmärrystämme talonrakentamisen terveys- ja ympäristövaatimuksista, tutkia muuttuvia markkinoiden tarpeita ja vaikuttaa aktiivisesti eri maiden vihreän rakentamisen yhdistyksissä.

Kansainvälinen World Green Building Council -verkosto ja sen paikalliset jäsenyhdistykset edistävät rakennettujen ympäristöjen vastuullisuutta, tukemalla kestävien käytäntöjen ja menetelmien käyttöönottoa. Rakennusala aiheuttaa 39 % maailman energiantuotannosta aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä. Noin 28 % tästä aiheutuu rakennusten käytöstä eli lämmityksestä, sähkövirrasta ja viilennyksestä.

Vihreän rakentamisen kriteerit, kuten BREEAM, LEED, Nordic Swan ja WELL, ottavat huomioon laajan joukon ympäristötekijöitä arvioidessaan rakennusten vihreitä ominaisuuksia ja suorituskykyä. Näitä ovat esimerkiksi ympäristön huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä, tehokas energian, veden ja muiden luonnonvarojen käyttö, uusiutuvat energialähteet, saasteiden ja jätteiden vähentämistoimenpiteet sekä potentiaalinen uusiokäyttö ja kierrätys. Tikkurilan tuotekehitykselle merkittäviä kriteerejä ovat tuotteiden korkea suorituskyky puhtaan sisäilman luomiseksi sekä myrkyttömien, eettisten ja kestävien materiaalien käyttö.

green