content-header-image

Ympäristö, terveys ja turvallisuus

Tikkurila käyttää kansainvälisiä laadunhallintastandardeja, kuten ISO 14001 ympäristöasioiden hallinnassa, ISO 45001 tai OHSAS 18001 työterveyden ja -turvallisuuden saralla sekä ISO 9001 laadunhallinnassa. Tuotantolaitostemme ympäristöluvat ohjaavat toimintaamme. Toimimme ennakoivasti parantaen jatkuvasti toimintaamme ja keskittyen erityisesti työ-, kemikaali- ja paloturvallisuuteen mahdollisten ympäristövahinkojen estämiseksi. Tuotantolaitoksiamme ja muita toimitilojamme ylläpidetään siten, että ympäristöriskit on minimoitu eikä niistä aiheudu kohtuuttomia haittoja paikallisille. Ympäristövahinkoihin liittyvät riskit arvioidaan kattavasti ylläpitämällä jatkuvaa seurantaa sekä sisäisesti että yhteistyössä viranomaisten ja ulkopuolisten tarkastajien kanssa.

safety