content-header-image

Vesi, energia ja VOC-päästöt

Tikkurilan maalintuotannosta aiheutuu ympäristövaikutuksia veden ja energian kulutuksesta, jätteistä ja päästöistä ilmaan.

Vesi

Tikkurilan käyttövesi on pääosin peräisin kunnallisesta vedenjakelusta. Vesi on merkittävä ainesosa sekä tuotteissamme että tuotannossamme – jopa 79,6 % Tikkurilan maaleista on vesiohenteisia. Noin puolet vedestä käytetään lopputuotteissa. Tuotannossa vettä käytetään myös jäähdytykseen ja laitteiden puhdistamiseen. Käytämme osan tästä puhdistusvedestä uudelleen maalinvalmistuksessa, silloin kun tämä ei heikennä maalin laatua tai ominaisuuksia. Vain alle 10 % käyttövedestämme päätyy jätevedeksi.

vesi

 

Energia

Maalintuotanto ei ole kovin energiaintensiivistä. Energiaa tarvitaan raaka-aineiden ja tuotteiden sekoittamiseen, jauhamiseen ja kuljettamiseen sekä tukijärjestelmien ja työkalujen käyttöön. Suuri osa energiankäytöstä kohdistuu rakennusten lämmitykseen ja ilmanvaihtoon.

Tikkurila seuraa ja arvioi säännöllisesti energiankulutustaan ​​ja toteuttaa hankkeita energiankäytön optimoimiseksi ja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Suosimme uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi Ruotsin tuotantolaitoksemme on toiminut kokonaan uusiutuvalla energialla vuodesta 2012 lähtien. Myös Puolassa ja Venäjällä valmistelemme vihreän energian tavoitteita. Fossiilivapaiden energialähteiden saatavuus aiheuttaa kuitenkin haasteita joissakin maissa.

VOC-päästöt

Liuotinohenteisten maalien valmistusprosessista vapautuu haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka tunnetaan nimellä VOC (Volatile Organic Compounds). VOC-päästöjen vapautumista rajoitetaan lainsäädännöllä ja paikallisilla ympäristöluvilla. Tikkurila on merkittävästi vähentänyt VOC-päästöjä korvaamalla liuotinohenteisia tuotteita vesipitoisilla vaihtoehdoilla. Lisäksi rajoitamme VOC-päästöjen leviämistä ilmaan esimerkiksi pitämällä säiliöt aina suljettuina hyvän ilmanvaihdon takaamiseksi. Vantaan laitoksellamme VOC-päästöt otetaan talteen ja poltetaan. Tämä lisää hiilidioksidipäästöjä, mutta ei merkittävissä määrin.

”Resurssien tehokas hyödyntämien on aina ollut osa Tikkurilan toimintaa”, Mervi Liedes, johtaja, Operations.

oljy