content-header-image

Turvallisuus aina edellä

Tikkurila haluaa olla turvallinen työpaikka kaikille; työntekijöillemme, tavarantoimittajillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme. Edistämme aktiivisesti turvallisuutta korostavaa kulttuuria sekä kehitämme riskinarviointia ja ennaltaehkäiseviä toimintastrategioita. Työterveyden ja -turvallisuuden ylläpito tarjoaa myös uusia tapoja parantaa tehokkuuttamme ja vähentää sairauslomapäiviä.

Tikkurila arvioi työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta toistuvasti ja suorittaa perusteella korjaavia toimenpiteitä. Käytännön turvallisuustyössämme panostamme koulutukseen, aktiiviseen vuoropuheluun, tarkastusvierailuihin, terveys- ja turvallisuushavaintoihin sekä sisäisiin ja ulkoisiin tarkastuksiin. Lisäksi pyrimme jatkuvasti parantamaan työkaluja, laitteita ja työergonomiaa. Turvallisuus- ja terveystoimien tukemiseksi olemme myös päivittäneet SafeTi-ohjelmistotyökalumme, jota käytetään turvallisuushavaintojen ja -häiriöiden ilmoittamiseen, vaaratilanteiden perimmäisten syiden tunnistamiseen, korjaavien toimenpiteiden suunnitteluun ja edistymisen seurantaan. Ohjelmisto on kaikkien työntekijöiden saatavilla, ja se lähettää ilmoituksia sekä turvahälytyksiä hallinnolle. Kaikki onnettomuudet analysoidaan ja korjaavat toimet tunnistetaan. Merkittävistä tapahtumista saatuja kokemuksia jaetaan avoimesti ja niitä tarkastellaan kaikissa tuotantolaitoksissamme.

Tietojen jakaminen on tärkeä tekijä Tikkurilan työterveyden ja -turvallisuuden parantamisessa. Terveys- ja turvallisuusseikoista keskustellaan työntekijöiden kanssa: kokouksissa, koulutustilaisuuksissa ja turvallisuustarkastuksissa. Työturvallisuus on osa jokaisen uuden työntekijän perehdytysohjelmaa. Työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan vaaroista ja tekemään parannusehdotuksia. Turvallisuustilastoja ja muuta tietoa jaetaan visuaalisten ilmoitustaulujen, erityisten tietoturvataulujen, julkaisujen ja sähköpostien sekä SafeTi -ohjelmiston kautta.

”Toiminnassamme työturvallisuus on aina etusijalla”, Sirpa Möller, työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö sanoo.

pro