content-header-image

Jätteet

Tuotannossa syntyy erityyppisiä jätteitä: vesiohenteisen maalintuotannon puhdistusvedestä poistetut kiinteät kuona-aineet, vanhentuneet tai käytöstä poistuneet raaka-aineet, poistuvat tuotteet sekä pakkausjätteet. Tuotannosta syntyy myös vaarallisia jätteitä, esimerkiksi maalijätteitä ja -jäämiä sekä laadultaan myyntikelvottomia tuotteita.

Seuraamme raaka-aineiden käyttöä ja jätemääriä ja pyrimme jatkuvasti parantamaan raaka-aineiden tehokkuutta tuotannossamme. Kierrätämme jätteet mahdollisimman tarkasti ja vastuullisesti. Kiinteät ja nestemäiset jätteet, jotka eivät sovellu uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen, hävitetään jätehuolto-ohjeiden mukaisesti. Mahdollisimman usein hyödynnämme ylijäämiä uudelleen maalintuotannon prosesseissa, varmistaen kuitenkin, että sen käyttö ei heikennä tuotteidemme laatua.

otoksia