content-header-image

Olennaisuusarviointi

Raaka-aineet, energia, vesi ja erilaiset palvelut ovat tärkeä osa Tikkurilan toimintaa. Hankinnan vastuullisuustiimillämme on vastuu raaka-aineille, pakkausmateriaaleille ja energialle asetettujen vastuullisuustavoitteiden saavuttamisesta. Tuotantomateriaalit kattavat noin 60 % ostoista, ja sisältävät esimerkiksi maalien täyteaineita, sideaineita, pigmenttejä, liuottimia, lisäaineita; sekä pakkausmateriaaleja, jotka ovat pääasiassa metallia, muovia ja pahvia.

Hankintaketjussa raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien sekä toimittajien valinnalla että tehokkaalla ja luotettavalla toimittajayhteistyöllä on suurin vaikutus Tikkurilan liiketoimintaan, menestykseen ja kannattavuuteen sekä sosiaalisten ja ympäristövastuutavoitteiden toteutumiseen.

Tikkurila seuraa ja arvioi toimittajayhteistyötä säännöllisesti arviointi- ja auditointiprosessien avulla. Tikkurila hyödyntää osana arviointiprosessiaan EcoVadiksen Social Responsibility -portaalia.

Mikä on olennaisuusarviointi?

"Olennaisuusarvioinnin avulla tunnistetaan keskeiset vastuullisuuskysymykset, joiden pohjalta muodostetaan tavoitteet, strategia ja seuranta. Ne sisältävät Tikkurilan ja sen sidosryhmien kannalta tärkeimmät sosiaalisen ja ympäristövastuun sekä taloudellisen vastuun tekijät.

proclub