content-header-image

Sidosryhmäsuhteet

Kannustamme aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, eri tarpeiden, toiveiden ja huolenaiheiden ymmärtämiseksi. Tällä tavalla pystymme paremmin valitsemaan toimintamme painopisteet ja uudet kehittämistoimenpiteet. Vuorovaikutus on tärkeä tietolähde, joka vaikuttaa siihen, miten kehitämme liiketoimintaamme ja vastuullisuuttamme.

Keskeisimmät sidosryhmät on esitelty alla olevassa kuvassa. 

sidos