content-header-image

Vastuullisuusohjelma

Tikkurila pyrkii viemään tuotteitaan ja palveluitaan kohti optimaalista suorituskykyä, ja samalla minimoimaan niiden haitalliset ympäristövaikutukset. ”A Colourful Tomorrow” on kestävän kehityksen ohjelmamme, jonka avulla johdamme vastuullisuustoimiamme strategisesti.

Kestävän kehityksen ohjelma perustuu arvoketjussamme tunnistettuihin keskeisiin vastuullisuuskysymyksiin. Arvioimme vastuullisuuttamme sosiaalisten, eettisten sekä ympäristöön liittyvien tekijöiden näkökulmasta, sekä huomioimalla taloudelliset vaikutukset. Näiden tekijöiden pohjalta olemme määrittäneet tavoitteemme, laatineet listan toimenpiteistä, luoneet aikataulun sekä valinneet  vastuuhenkilöt.

Arvioimme vastuullisuusohjelman edistymistä mittaamalla tavoitteitamme KPI-tulosindikaattoreiden avulla. Seuraamme edistymistä neljännesvuosittain järjestettävillä tuloskatsauksilla. Katsausten tulosarviot esitetään Tikkurilan johdolle ja jaetaan sisäisesti muiden sidosryhmien kanssa. Raportti sisältää yhteenvedon edistymisestä jokaisella arvoketjun kehitysalueella: hankinta, tuotanto sekä tuotteet ja palvelut.
 

eco1