content-header-image

Tavoitteet ja sitoumukset

Tikkurilassa vastuullisuuskysymykset ja toimet on integroitu strategiaamme ja sen etenemissuunnitelmaan. Olemme määrittäneet konkreettiset kestävän kehityksen lupaukset vuodelle 2021 ja tuleville vuosille 2022–2023. Nämä lupaukset ohjaavat kestävän kehityksen hankkeitamme ja tukevat liiketoimintamme kestävän kehityksen näkökulmasta. Lupauksemme on jaoteltu arvoketjumme mukaan seuraavasti:

  • Vastuullinen hankinta
  • Ympäristötehokas tuotanto
  • Kestävät tuotteet

Hankinnan kestävyys keskittyy toimittajien yritysvastuun ja kestävän kehityksen riskien hallintaan, pakkausmateriaaleihin ja uusiutuvan energian käyttöön. Ympäristötehokas tuotanto keskittyy työterveyteen ja -turvallisuuteen, pyrkii vähentämään tuotantohävikkiä ja parantamaan tehokkuutta energian, veden ja muiden resurssien käytössä. Tuotevastuullisuutemme pääpaino on turvallisten ja entistä ympäristöystävällisempien kestävän kehityksen standardien mukaisten tuotteiden kehittämisessä.

Olemme myös sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joista olemme valinneet seuraavat neljä painopistettä:

  • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  • Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • Vastuullista kuluttamista ja tuottamista
  • Ilmastotekoja
Yk2