content-header-image

Sävyttäminen

Maalien sävyttäminen pienentää ekologista jalanjälkeä

Tikkurila on yksi edelläkävijöistä sävytettävien maalien tuotannossa, värisävyjen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Sävytys on taloudellinen ja ekologinen tapa tuottaa tuhansia värisävyjä.
Tikkurila tinting paints

 

Väreillä on voimakas vaikutus. Värit inspiroivat, vaikuttavat käyttäytymiseen ja saavat reagoimaan tietyllä tavalla. Niillä voidaan kiinnittää huomiota haluttuihin yksityiskohtiin, ohjata, viestiä ja informoida. Väreillä voidaan myös häivyttää näkyvistä ja peittää epäolennaisia elementtejä tilassa.

Maaleihin saadaan tietty väri sävyttämällä. Suuri osa kuluttajien ja ammattilaisten käyttämistä maaleista sävytetään liikkeessä jälleenmyyjän toimesta. Maalien sävyttäminen tuo useita etuja kaupalle, kuluttajalle ja Tikkurilalle, mutta myös ympäristölle.

Tikkurilan sävytysjärjestelmät

Tikkurilan merkittävimmät sävytysjärjestelmät ovat vuonna 2009 käyttöön otettu Avatint-sävytysjärjestelmä ja vuonna 2011 käyttöön otettu Novatint-sävytysjärjestelmä. Avatint-sävytysjärjestelmän avulla sävytetään Tikkurila-konsernin kauppa- ja rakennusmaaleja.Tikkurilan Venäjällä valmistettavat Teks-maalibrändin tuotteet sävytetään Novatint-sävytysjärjestelmän avulla.

Avatint-järjestelmän vahvuuksia ovat laatu, uusimpien VOC-säädösten huomioiminen, optimaalinen väritarjonta ja nopeat päivitykset online-yhteyksien avulla. Avatint on modulaarinen järjestelmä, eli siihen on sisällytetty tuotekohtaisia sävytyspastayhdistelmiä, joilla saadaan aikaan sekä tekninen toimivuus että kattava sävyvalikoima. Laatua ja värien kestoa on haettu moderneista pigmenteistä. Keskeistä kehitystyössä olivat myös tuotteen elinkaari, raaka-aineiden saatavuus ja tuoteturvallisuus. Novatint-sävytysjärjestelmän merkittävimpiin etuihin kuuluvat itsevalmistettujen sävytyspastojen käyttö, värisävyjen laajuus, optimaalinen hinta-laatusuhde sekä sävytyspastojen jäätymisen ja sulamisen kestävyys.

Tikkurilan teollisuusmaalit sävytetään Temaspeed-sävytysjärjestelmän avulla, jota käyttävät valtuutetut Tikkurilan teollisuusmaalien jälleenmyyjät. Tikkurila Industrial Paint Service -jakeluverkosto käsittää yli 250 myyntipaikkaa 28:ssa Euroopan maassa. Lisäksi Tikkurila-konsernissa on muutamia paikallisesti käytettäviä sävytysjärjestelmiä.

Sävytys pienentää ympäristön kuormitusta

Sävytys on taloudellinen ja ekologinen tapa tuottaa tuhansia värisävyjä, joista jokainen yksittäinen asiakas varmasti löytää haluamansa. Värisävyn tuottamiseen tarvitaan sävytysjärjestelmään säädetty perusmaali, värivoimakkuudeltaan tarkat sävytyspastat, laboratoriossa tarkistettu sävytyskaava, sävytyskone (annostelulaitteisto ja sekoittaja) sekä sävytystapahtumaa ohjaava sävytysohjelmisto. Ottamalla huomioon nämä kaikki osa-alueet ja testaamalla niiden keskinäinen yhteensopivuus Tikkurila pystyy tarjoamaan asiakkailleen juuri haluttuun väriin sävytettyä maalia laadukkaasti.

Maalien sävyttämisellä on suoria vaikutuksia ekologiseen jalanjälkeen. Jälleenmyyjät sekoittavat ne sävyt, jotka kuluttaja valitsee. Sävytysjärjestelmän avulla maalipurkkien määrä pysyy optimaalisena sekä omassa että jälleenmyyjän varastossa. Varastoon ja hyllyihin ei jää värejä, jotka ajan kuluessa täytyisi hävittää. Materiaalitehokkuus lisääntyy ja jätteen määrä vähenee.  

Maalien sävyttäminen tuo myös selviä logistisia etuja verrattuna siihen, että Tikkurila toimittaisi valmiit sävyt jälleenmyyjille. Kuljetusten määrä vähenee, koska jälleenmyyjillä voi olla suurempi valikoima eri käyttökohteisiin soveltuvia perusmaaleja varastossa monien maalityyppikohtaisten valmissävyjen sijasta. Maalien tuotantoprosessia voidaan yksinkertaistaa keskittymällä valkoisten ja värittömien perusmaalien tuotantoon. Tämä puolestaan vähentää tarvittavien raaka-aineiden määrää ja parantaa tuotannon tehokkuutta.

Tikkurilan laadukkaat tuotteet ja optimoidut sävytyskaavat on kehitetty ankariinkin paikallisiin olosuhteisiin. Myös asiantuntemus paikallisista olosuhteista edesauttaa, että maalattujen pintojen huoltomaalausväliä saadaan pidennettyä.

Tehokasta ja asiakaslähtöistä sävytystä

Sävytyksen avulla Tikkurila pystyy nopeammin vastaamaan asiakasvaatimuksiin, esimerkiksi uusien trendivärien kysyntään. Uusien värisävyjen päivittäminen sävytysjärjestelmään on huomattavasti nopeampaa kuin niiden tuominen markkinoille maalitehtaan tuotantoprosessin kautta.

Avatint-järjestelmän kehitystyössä panostettiin sävytysjärjestelmän ja sävytysohjelman käyttäjäystävällisyyteen ja asiakkaalle kaupassa tarjottaviin tietoteknisiin ratkaisuihin. Kun kuluttaja valitsee tarvitsemansa Tikkurilan maalin ja siihen haluamansa värisävyn värilastusta, lukee kaupan myyjä viivakoodilukijalla värilastun viivakoodista värisävyn annostelukaavan ja maalipurkista tuotteen tiedot. Sävytysohjelma varmistaa, että asiakas saa juuri halutun värisävyn, ja virheiden mahdollisuus pienenee huomattavasti. Kauppias voi sävytysohjelmiston avulla myös tulostaa asiakkailleen tuotetietoja ja tarkistaa missä tuotteissa jokin tietty värisävy on saatavissa.