content-header-image

Raaka-aineet ja pakkaukset

Tikkurila asettaa raaka-aineille korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Vaatimukset ovat suurelta osin lainsäädännön kuten REACH- ja CLP-asetusten sekä eri maiden ja kansainvälisten ympäristösertifikaattien pohjalta. Lainsäädännön muutokset edellyttävät, että seuraamme jatkuvasti uusien lakien valmistelua ja arvioimme uusia potentiaalisia raaka-aineita. Toisaalta Tikkurilan omat tavoitteet tuotteiden ja pakkausten parantamisessa kannustavat meitä kehittämään kestäviä ratkaisuja. Hankinnan on ennen kaikkea varmistettava raaka-aineiden ja pakkausten jatkuva saatavuus.

Maalimme koostuvat sideaineista, pigmenteistä ja täyteaineista, liuottimista tai vedestä sekä ns. lisäaineista. Uutta maalia kehitettäessä raaka-aineet valitaan käsiteltävän pinnan perusteella. Sekoitussuhde vaihtelee maalin tyypin mukaan. Raaka-aineiden valinnalla on tärkeä merkitys tuotteidemme ympäristövaikutukselle, laadulle ja turvallisuudelle. Merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat raaka-aineiden, esimerkiksi titaanidioksidin ja täyteaineiden tuotannosta ja liuottimien haihtumisesta liuotinohenteisten maalien levittämisen aikana.

Tikkurilan tuotteiden primääripakkaukset ovat muovia ja metallia. Pakkausmateriaalin valinta tehdään ensisijaisesti tuotevaatimusten ja lainsäädännön mukaisesti. Pakkauksiin kohdistuu useita vaatimuksia liittyen käsittelyyn, sävytysmahdollisuuteen ja kestävyyteen kuljetuksen aikana. Tavoitteenamme on vähentää pakkausten ympäristövaikutuksia, esimerkiksi hyödyntämällä entistä enemmän kierrätettyä muovia pakkausten raaka-aineena.

"Arvioimme mahdollisuuksia valmistaa pakkauksia uusiutuvista materiaaleista, kuten biokomposiittimateriaaleista", Mika Uusitalo, hankintajohtaja.

Käytettyjen raaka-aineiden prosenttiosuudet on esitetty alla olevassa graafissa:

raaka-aineetpro