content-header-image

Ekomerkit

Ensimmäisenä ekomerkittyjä maaleja

Maaleillemme on myönnetty useita ekomerkkejä: pohjoismainen Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki, vähäpäästöisyyttä mittaava M1-luokitus ja allergiatunnus.
Tikkurila eco-labels

 

Luokitukset auttavat meitä valitsemaan ympäristön, terveyden ja turvallisuuden kannalta parempia tuotteita. Ekomerkit lisäävät tietoa maalien ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja tuoteominaisuuksista sekä tuotteiden tutkitusta turvallisuudesta. 

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki on Euroopan yhteisön (EU) yhteinen ympäristömerkki. EU-ympäristömerkki kertoo tuotteen tai palvelun ympäristömyötäisyydestä ja laadusta, ja se myönnetään vain tuotteille, jotka täyttävät ennalta laaditut ympäristön kuormitusta koskevat vaatimukset tuotteen koko elinkaaren aikana.

Suomessa valmistettu vesiohenteinen Joker sai vuonna 1997 ensimmäisenä maalina Suomessa EU-ympäristömerkin. Vuonna 1996 myönnettiin ruotsalaiselle maalibrändillemme Alcrolle sen ensimmäinen EU-ympäristömerkki.

Pohjoismainen ympäristömerkki, Joutsenmerkki

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki, joka opastaa kuluttajia valitsemaan ympäristön kannalta parempia tuotteita ja kannustaa valmistajia ja palveluntarjoajia tekemään tällaisia tuotteita. Joutsenmerkityt maalit täyttävät tarkkojen ympäristövaatimusten lisäksi myös tiukat laatuvaatimukset, jotka käsittävät tuotteen koko elinkaaren raaka-aineista tuotteiden valmistamiseen ja käyttöön sekä jätteiden hävittämiseen. 

Vuonna 2006 Tikkurilan tytäryhtiö Ruotsissa oli ensimmäinen yritys, joka sai Joutsenmerkin sisämaaleilleen ja vuonna 2009 Joutsenmerkki myönnettiin ulkomaaleille. Suomessa Tikkurila sai ensimmäiset Joutsenmerkit Joker ja Remontti-Ässä -sisämaaleilleen vuonna 2011. 

Allergia- ja astmatunnukset

Allergia- ja astmatunnus kertoo tuotteesta, joka täyttää tarkat tuotekohtaiset vaatimuskriteerit eikä sisällä hajusteita tai muita yleisesti ärsyttäviä tai herkistäviä aineita. Tunnus auttaa asiakkaita valitsemaan tuotteita, jotka eivät yleisesti ärsytä, herkistä ihoa tai aiheuta hengitystieoireita. Tunnuksen saaneilta tuotteilta edellytetään tarkat kaavatiedot ja tuoteselosteet. Eri maissa on omat paikalliset kriteerit allergia- ja astmatunnusten myöntämisen suhteen.

Liuotteeton Remontti-Ässä on Suomen ensimmäinen maali, jolla on oikeus käyttää Allergia-, Iho- ja Astmaliiton tunnusta.

M1-luokitus

Sisätiloissa käytettävät rakennusmateriaalit, muun muassa maalit, voidaan luokitella niistä haihtuvien yhdisteiden mukaan. Suomessa Sisäilmayhdistys ry on julkaissut rakennusmateriaaleille luokituksen, jonka mukaan tuotteet jaetaan kolmeen luokkaan (M1, M2, M3). Luokitus on herättänyt kiinnostusta myös muissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. 

M1-luokkaan kuuluvat materiaalit, joista haihtuu erittäin vähän yhdisteitä huonetilaan, kun M3-luokan materiaalit ovat eniten päästöjä synnyttävä. Testaamattomille materiaaleille ei myönnetä luokitusmerkkiä. M1-luokituksen tuotteelle myöntää Rakennustietosäätiö, ja luokitus edellyttää hyväksytyn testauslaboratorion suorittamia mittauksia ja aistinvaraisen arvioinnin. Useilla Tikkurilan tuotteilla on M1-luokitus.

Lisätietoa kansallisista ympäristömerkeistä, saaduista tunnuksista ja luokituksista löytyy Tikkurila-konsernin maalibrändien paikallisilta internet-sivuistoilta.

 

Eco-labels

300+ ekomerkittyä tuotetta*

* tuotteet, joille on myönnetty kansainvälinen tai kansallinen ekomerkki, allergia- ja astamatunnus tai M1-luokitus (2017)