content-header-image

Hankintaketjun hallinta

Hankintaketjussa merkittävimmät vaikutukset niin Tikkurilan liiketoimintaan, sen menestymiseen ja kannattavuuteen kuin sosiaalisen ja ympäristövastuun toteutumiseen on raaka-aine- ja pakkausmateriaalien valmistuksella ja kumppanivalinnoilla sekä toimivalla ja luottamuksellisella yhteistyöllä.
paint

Asetamme korkeat vaatimukset toimittajayhteistyölle ja ostamiimme raaka-aineisiin, tavaroihin ja palveluihin. Pyrimme varmistamaan, että liikekumppanimme toimivat vastuullisesti, House Rules -sääntöjemme sekä liiketapaperiaatteidemme mukaisesti ja täyttävät asettamamme laatu-, turvallisuus-, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun vaatimukset. Lisäksi pyrimme tunnistamaan, hallitsemaan ja minimoimaan hankintaketjun ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Teemme yhteistyötä vain toimittajayhteistyötä koskevien periaatteidemme mukaan hyväksyttyjen toimittajien kanssa ja solmimme merkittävämpien toimittajien kanssa konsernitason sopimuksen. Arvoihimme, House Rules -sääntöihimme ja vastuullisuusohjelmaamme pohjautuvat toimittajayhteistyötä koskevat periaatteet määrittelevät vaatimuksemme laatuun, turvallisuuteen ja ympäristöön sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyen. Lisäksi niissä käsitellään hankintaa koskevia asioita toimittajien valinnasta ja arvioinnista aina yhteistyön jatkuvaan parantamiseen.

Tikkurila seuraa ja arvioi toimittajayhteistyötä säännöllisesti toimittajien arviointi- ja auditointiprosessien kautta. Auditoinneissa ja arvioinneissa käydään läpi muun muassa toimittajan tilaus-, toimitus- ja tuotantoprosessia, laaduntarkkailun toimenpiteitä, ympäristö- ja turvallisuusasioita sekä toimittajan sosiaalisen vastuun ja eettisen liiketoiminnan, kuten ihmisoikeuksiin ja lahjonnan ja korruption torjuntaan liittyviä käytäntöjä.

Toimittajista lyhyesti

  • Tikkurila- konsernilla on noin 500 paikallista ja kansainvälistä raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien toimittajaa.
  • Teemme hankintoja niin suurilta monikansallisilta organisaatioilta kuin pieniltä paikallisilta toimijoiltakin.
  • Teemme yhteistyötä vain sellaisten toimittajien kanssa, jotka on hyväksytty toimittajia koskevien yhteistyöperiaatteidemme mukaisesti, ja teemme sopimukset merkittävimpien toimittajiemme kanssa konsernin tasolla

Toimittajayhteistyöstä lyhyesti

  • Me joko tarkistamme, että toimittajan menettelyohjeet ovat linjassa menettelyohjeidemme kanssa, tai sovimme, että toimittaja ottaa käyttöön meidän menettelyohjeemme.
  • Tikkurila suorittaa vuosittain noin viisi fyysistä tarkastusta, ja vuodesta 2013 lähtien niitä on kertynyt 51.