content-header-image

Ympäristö

Tikkurila edistää kestävää kauneutta ja tarjoaa värikkäitä kokemuksia hyödyntäen kestävästi luonnon ja yhteiskunnan rajallisia resursseja. Laatu, kestävyys ja turvallisuus toimivat ohjaavina periaatteina niin raaka-ainevalinnoissa ja tuotekehityksessä kuin läpi koko toimintamme.
Environment

 

Pyrimme systemaattisesti pienentämään oman toimintamme ja tuotteidemme aiheuttamaa ympäristövaikutusta muun muassa kehittämällä tuotteita, joilla saavutetaan mahdollisimman pitkä kestoikä ja pitkät huoltomaalausvälit. Edistämme vesiohenteisten tuotteiden käyttöä ja valitsemme ympäristöä vähemmän kuormittavan vaihtoehdon, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.

Omassa toiminnassa käytämme luonnonvaroja säästäväisesti, tehostamme tuotantoprosessejamme ja tuotantolaitostemme resurssitehokkuutta vähentääksemme materiaalihukan ja jätteen määrää. Tikkurilan tavoitteena on luoda kaikille toimipaikoilleen riippumattomien tahojen auditoimat ja sertifioimat laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät.

Tuotteidemme ympäristö- ja muut vastuullisuusvaikutukset otetaan huomioon koko elinkaaren ajalta – raaka-ainevalinnoista ja tuotteiden valmistuksesta tuotteiden käyttöön ja jätteiden käsittelyyn. Olemme määritelleet toimintamme ympäristövaikutukset ja tunnistaneet niistä merkittävimmiksi elinkaaren aikaisiksi ympäristövaikutuksiksi raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien valmistuksen, maalituotannon aikana syntyvät päästöt ja jätteet sekä raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja tuotteiden kuljetuksen sekä maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana maalista haihtuvat yhdisteet (VOC-päästöt) että maalijätteen hävityksen.