content-header-image

Vastuullinen tuotanto

Tikkurilalla on 7 tuotantolaitosta 6 maassa. Tikkurilan kauppa- ja rakennusmaaleja valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Puolassa, Virossa sekä Kazakstanissa. Puu- ja metalliteollisuuden maaleja valmistetaan Suomessa sekä Puolassa ja Venäjällä. Maalintuotanto on osittain automatisoitua ja tietokoneohjattua.

Kiinnitämme runsaasti huomiota toimintamme turvallisuuteen ja tuotannon negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseen. Myös resurssitehokkuus on aina ollut osa Tikkurilan toimintaa. Maalintuotannon suurimmat ympäristövaikutukset tulevat veden ja energian kulutuksesta, jätteistä sekä päästöistä ilmaan.

kartta