content-header-image

Lähestymistapamme vastuullisuuteen

Vastuullisuudella ja kestävällä kehityksellä on merkittävä rooli liiketoimintamme kehittämisessä. Ne tukevat kasvutavoitteitamme ja vahvistavat markkina-asemaamme. Vuosikymmenien ajan Tikkurila on kehittänyt ja edistänyt korkealaatuisten, käyttäjäystävällisten ja niin ihmisille kuin myös ympäristölle turvallisia pintakäsittelyratkaisuja. Laatu, kestävyys ja turvallisuus ovat tärkeimmät periaatteemme – niin raaka-aineiden valinnassa kuin tuotekehityksessä. Vastuullisuus ohjaa myös kaikkea toimintaamme, tuotteidemme käyttöä ja yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

Tikkurilan vastuullisuusohjelma “A Colourful Tomorrow” tarjoaa puitteet vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan kehittämiselle. Edistämme vastuullisuutta ja otamme huomioon ympäristön, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat jokapäiväisessä työssämme, kuin myös strategisessa liiketoiminnan kehittämisessä ja markkina-aseman vahvistamisessa.

Haluamme varmistaa, että toimintamme on kansainvälisten ja maakohtaisten yritysvastuustandardien ja -käytäntöjen mukaista ja että teemme yhteistyötä sellaisten liikekumppaneiden kanssa, jotka jakavat arvomme. Seuraamme myös tiukentuvia ympäristö- ja turvallisuusstandardeja ja lainsäädännön muutoksia sekä osallistumme aktiivisesti maaliteollisuuden yhdistysten kehitystyöhön niin paikallisesti kuin myös EU:n tasolla.

"Olemme kiinnittäneet huomioita maalien käytön turvallisuuteen sekä niiden tuotannon negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseen jo vuosikymmenien ajan. Myös resurssitehokkuus on aina ollut osa Tikkurilan toimintaa, Nämä teemat ovat edelleen työmme kulmakiviä", sanoo Elisabet Sahlin, Sustainability Manager, Sweden.

Sustain