content-header-image

Lähestymistapamme

Pohjoismaista laatua alusta loppuun

Vastuullisuudella ja kestävällä kehityksellä on keskeinen rooli liiketoimintamme kehittämisessä, kasvutavoitteemme tukemisessa ja markkina-asemamme vahvistamisessa. Kestävä kehitys on integroitu osaksi strategiaamme. Se on meidän tapa toimia ja arvojemme ja brändiemme perusta.
Nordic quality from start to finish

 

Olemme jo vuosikymmenten ajan sitoutuneet pitkäjänteiseen työhön korkealaatuisten, helppokäyttöisten, ympäristön ja ihmisten kannalta turvallisten pintakäsittelyratkaisujen kehittämiseksi ja niiden käytön edistämiseksi. Laatu, kestävyys ja turvallisuus toimivat ohjaavina periaatteina niin raaka-ainevalinnoissa ja tuotekehityksessä kuin läpi koko toimintamme ja tuotteidemme käytössä sekä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. 

Toimintamme vaikutukset ulottuvat laajalti yhteiskuntaan ja ympäristöön. Korkealaatuisten tuotteiden ja palvelujen sekä ammattitaitomme ansiosta suojaamme elinympäristöä, parannamme rakennuskannan ja infrastruktuurin kestävyyttä ja kaunistamme tiloja ja tätä kautta parannamme ihmisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiselle on useita ajureita. Maailma on jatkuvassa muutoksen tilassa ja toimintaympäristömme vaatimustaso kasvaa monessa mielessä. Lainsäädäntö ja viranomaisvaatimukset kiristyvät, asiakkaiden tarpeet ja ostokäyttäytyminen muuttuvat ja globaalit ja liiketoimintaympäristön trendit vaikuttavat voimakkaasti liiketoimintaan. Huomioimme ympäröivän maailman ja sen muutokset sekä ihmisten tarpeet toimintamme ja tuotteidemme kehittämisessä.  

A Colorful Tomorrow – Tikkurilan vastuullisuusohjelma

Tikkurilan vastuullisuusohjelma ”A Colorful Tomorrow” luo viitekehyksen Tikkurilassa tehtävään kestävään ja vastuulliseen liiketoiminnan kehittämiseen. Edistämme kestävää kehitystä ja otamme huomioon ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan liittyvät näkökohdat niin päivittäisessä työssä kuin strategisessa liiketoiminnan kehittämisessä ja markkina-asemamme vahvistamisessa.

Haluamme varmistaa, että toimintamme täyttää kansainväliset ja kansalliset vastuulliseen liiketoimintaan liittyvät normit ja standardit, ja että työskentelemme liikekumppaneiden kanssa, jotka jakavat samanlaiset arvot. Seuraamme tiukentuvien ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten ja alan lainsäädännön kehittymistä sekä osallistumme aktiivisesti niin paikallisten kuin EU-tason maalialan järjestöjen toimintaan. 

Kestävän kehityksen lupaukset

Osana yhtiön strategista kehitystä olemme määritelleen yhdessä liiketoiminnan avainhenkilöiden kanssa konkreettiset kestävän kehityksen asiakaslupaukset strategiakaudelle 2018-2022. Nämä lupaukset ohjaavat kestävän kehityksen hankkeita ja tukevat liiketoiminnan kehitystä kestävän kehityksen näkökulmasta. 

Minimun environmental impact

Kehitämme tuotteiden ominaisuudet huippuunsa niin, että ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni.

Better resource efficiency

Tehostamme resurssien hyödyntämistä ja keskitymme toiminnassamme laatuun, turvallisuuteen ja kestävyyteen.

Active in our communities

Olemme vastuullinen ja aktiivinen toimija yhteisöissämme.