content-header-image

Ihmiset ja yhteiskunta

Tikkurila on kestävän, korkealaatuisen ja turvallisen maalaamisen, pintakäsittelyn ja värien käytön edelläkävijä. Kannamme roolimme vastuullisesti.
Tikkurila people

 

Yhtiön sosiaalinen vastuu huomioidaan läpi koko liiketoiminnan: raaka-aineiden valinnasta ja hankintaketjun hallinnasta, tuotantoon, tuotteiden käyttöön ja hävittämiseen sekä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Toimimme korkeiden eettisten arvojen, lainsäädännön ja liiketapaperiaatteidemme mukaan. Markkina-alueesta riippumatta noudatamme laaja-alaisesti sosiaalisen vastuun periaatteita, niin ihmisoikeuksiin, palkkaukseen, järjestäytymisoikeuteen, syrjintään, työaikoihin ja -oloihin sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen kuin ympäristönsuojeluun ja eettiseen liiketoimintaan liittyen. Pyrimme myös varmistamaan, että liikekumppanimme toimivat samoin.

Olemme määritelleet toimintamme sosiaaliset vaikutukset ja tunnistaneet niistä merkittävimmiksi sosiaaliset kysymykset hankintaketjussa sekä oman henkilöstön työturvallisuuden ja -tyytyväisyyden sekä muut sosiaaliset kysymykset omassa toiminnassa.

ihmiset

 

2 700 ammattilaista

tehdas

9 tuotantolaitosta 7 maassa