content-header-image

Sisäpiiri

Sisäpiirihallinto

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 (MAR) tultua voimaan 3.7.2016 Tikkurila on muuttanut sisäpiirihallinnoinnin ohjeita ja toimintatapoja vastaamaan uuden sääntelyn vaatimuksia. Uudet ohjeistukset ja toimintatavat koskevat muun muassa tiedonantovelvollisuutta, sisäpiiritiedon hallintaa, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien raportointia ja julkistamista sekä sisäpiiriluetteloiden ylläpitämistä. 

Yhtiö perustaa ja ylläpitää projektikohtaisia sisäpiiriluetteloja tarpeen mukaan. Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole luetteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen voimaantulon myötä Tikkurila on päivittänyt tiedottamista koskevat periaatteet (disclosure policy). 

Johdon liiketoimet

Tikkurilan johtoon kuuluviksi on määritelty hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja (CEO) ja talousjohtaja (CFO). Johdon ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimensa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle. 

Lähipiiriin kuuluvat:

a) puoliso tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti puolisoa vastaava kumppani 
b) huollettavana oleva lapsi
c) sukulainen, joka on asunut samassa taloudessa vähintään vuoden ajan kyseisen liiketoimen toteuttamisajankohtana
d) oikeushenkilö, säätiö tai henkilöyhtiö, jonka johtotehtäviä hoitaa johtotehtävissä toimiva henkilö tai edellä a-, b- tai c-alakohdassa tarkoitettu henkilö, tai joka on tällaisen henkilön välittömässä tai välillisessä määräysvallassa, tai joka on perustettu tällaisen henkilön hyväksi, tai jonka taloudelliset edut ovat suuressa määrin samat kuin tällaisen henkilön taloudelliset edut.


Johdon osakeomistukset

Tikkurila julkaisee johdon osakeomistukset vuosittain osana vuosikatsaukseen kuuluvaa tilinpäätöstä. Pörssitiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista löytyvät täältä

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

Ilmoitus on tehtävä viipymättä Fivan lomakkeella ja sen tulee sisältää kaikki vaadittavat tiedot. Ilmoitus tulee lähettää Fivalle viimeistään kolmen (3) työpäivän ja Tikkurilalle yhden (1) työpäivän kuluessa liiketoimesta.

Tikkurila julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan. Yhtiöllä on velvollisuus julkistaa ilmoitus pörssitiedotteella viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimesta.

 

1. Täytä johdon liiketoimien ilmoituslomake>>

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

Tikkurila Oyj:n LEI -tunnus

743700PKLY067IZIF588

Tikkurila Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnus

TIK1V

Tikkurila Oyj:n osakkeen ISIN-koodi

FI4000008719

Ilmoitusnumero (notification reference)

generoituu automaattisesti lomakkeelle,

ei tarvitse täyttää

 

2. Lähetä täytetty lomake sekä Tikkurilalle että Finanssivalvonnalle

Lomake lähetetään sähköpostin liitteenä välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen

Lähetys Tikkurila Oyj:lle 

  • Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen ir@tikkurila.com
  • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta Tikkurila voi tarvittaessa kysyä lisätietoja


Lähetys Finanssivalvonnalle 

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä osoitteeseen ir@tikkurila.com


Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa Finanssivalvonnan sivuilta.

Johdon ja lähipiirin liiketoimia koskevan rekisteriseloste on liitetiedoissa (englanniksi).