content-header-image

Sijoittajasuhdeperiaatteet

Tikkurilan sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea Tikkurilan osakkeen oikeaa arvonmuodostusta (fair valuation) julkaisemalla oikea-aikaisesti merkityksellistä, ymmärrettävää, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa, jotta pääomamarkkinoilla toimivat tahot voivat muodostaa perustellun kuvan Tikkurilasta sijoituskohteena.

Hiljainen ajanjakso

Tikkurila noudattaa 30 päivän pituista hiljaista jaksoa (silent period) ennen tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja liiketoimintakatsauksien julkaisua. 

Hiljaisen ajanjakson aikana Tikkurilan edustajat eivät ole pääomamarkkinoiden edustajien käytettävissä eivätkä keskustele Tikkurilan tuloksesta tai markkinoiden kehityksestä

Tiedonantopolitiikka

Tikkurila Oyj: n hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan Tikkurila Oyj:ssä (mukaan lukien kaikki sen konserniyhtiöt, ”Tikkurila” tai ”yhtiö”) sovellettavaksi 3. heinäkuuta 2016 alkaen. Asiakirjassa kuvataan yleiset periaatteet, joita Tikkurila noudattaa viestinnässään pääomamarkkinoiden toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi tiedonantopolitiikassa määritellään viestintään ja sijoittajasuhteisiin liittyvät vastuut ja velvollisuudet.