content-header-image

Yhtiökokous

Tikkurila Oyj:n yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin, ja sen tehtävät on määritelty muun muassa Suomen osakeyhtiölaissa ja Tikkurilan yhtiöjärjestyksessä. Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua.

Varsinainen yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten:

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingon jakamisesta
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
  • hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista

 

Tikkurila Oyj:llä on yksi osakelaji ja näin ollen kaikilla osakkeilla on yhtäläiset äänestysoikeudet yhtiökokouksissa.

Kokouskutsu ja muut yhtiökokousasiakirjat, kuten hallituksen päätösehdotukset ja vuosikertomus, ovat nähtävillä Tikkurilan internetsivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Lisäksi Tikkurila julkaisee kokouskutsun pörssitiedotteena.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta. Pyyntö on toimitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista.

Yhtiökokoukset pidetään yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä.