content-header-image

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2019 yhtiökokous valitsi Tikkurila Oyj:n tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen

Vuonna 2018 Tikkurila-konserniin kuuluvat yhtiöt maksoivat KPMG:lle tilintarkastukseen liittyviä palkkioita 447 000 euroa. Lisäksi muista palveluista maksettiin palkkioita 18 000 euroa. Tilikaudella 2018 konserniyhtiöiden muille tilintarkastusyhteisöille kuin KPMG:lle suoritettujen  tilintarkastuspalkkioiden määrä oli 36 000 euroa.