content-header-image

Palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys 2020

Tikkurila julkaisee palkka- ja palkkioselvityksen. Selvitys sisältää mm. seuraavat asiakokonaisuudet:

  • Palkitsemisraportti vuodelta 2020 (ks. alla)

Palkitsemispolitiikka

Tikkurilan palkitsemisvaliokunta on ottanut palkitsemispolitiikan valmistelussa huomioon Hallinnointikoodin 2020 suositukset sekä arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain uudet säännökset.

  • Johdanto
  • Päätöksentekoprosessi
  • Hallituksen palkitsemisen periaatteet
  • Toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet
  • Erityistilanteet

Muun johdon palkitsemisesta voit lukea täältä