content-header-image

Palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Tikkurila julkaisee Hallinnointikoodin 2015 mukaisen palkka- ja palkkioselvityksen. Selvitys sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:

  • Palkitsemisen päätöksentekojärjestys
  • Palkitsemisen periaatteet
  • Palkitsemisraportti

Palkitsemispolitiikka

Tikkurilan palkitsemisvaliokunta on ottanut palkitsemispolitiikan valmistelussa huomioon Hallinnointikoodin 2020 suositukset sekä arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain uudet säännökset.

  • Johdanto
  • Päätöksentekoprosessi
  • Hallituksen palkitsemisen periaatteet
  • Toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet
  • Erityistilanteet