content-header-image

Nimitystoimikunta

 

Tikkurilan varsinainen yhtiökokous päätti vuonna 2012 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi. 

 

Nimitystoimikunta kutsutaan koolle vuosittain siten, että Tikkurilan kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka on varsinaista yhtiökokousta edeltävän huhtikuun päättyessä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon osakkeenomistajina, pyydetään kutakin nimeämään yksi jäsen nimitystoimikuntaan. 

Tikkurilan kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka 30.4.2020 oli rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakeluetteloon, olivat Oras Invest Oy, Työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö.

Nimitystoimikunnan jäsenet 2020

  • Annika Paasikivi, toimitusjohtaja (Oras Invest Oy)
  • Hanna Kaskela, johtaja, vastuullinen sijoittaminen (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma)
  • Patrick Lapveteläinen, sijoitusjohtaja (Sampo Oyj) ja hallituksen puheenjohtaja (Mandatum Life)
  • Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen: Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja (Tikkurila Oyj)


 Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun seuraava nimitystoimikunta nimetään.