content-header-image

Tikkurila sijoituskohteena

Johtava toimija alueellaan

Investors

 

 • Tikkurila johtava pohjoismainen maaliteollisuuden ammattilainen. Tärkeimmät markkinamme ovat Venäjä, Ruotsi, Suomi ja Puola, joiden osuus konsernin liikevaihdosta on noin 80 prosenttia.
 • Tikkurila on markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa Ruotsissa, Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa. Tikkurila luottaa toiminnassaan vahvoihin brändeihin, elinkaariajattelua tukeviin kestäviin tuotteisiin ja asiakasta tukeviin palveluihin. Vahvat brändit ja markkinajohtajuus ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja.
 • Tikkurila keskittyy premium-maaleihin, joita tuotetaan kuudessa maassa kahdeksassa tuotantoyksikössä. Eniten tuotantokapasiteettia on Venäjällä, missä yhtiö on toiminut 1970-luvulta lähtien. 
 • Tikkurilan asiakkaita ovat kuluttajat, ammattilaiset ja teollisuus. Reilu 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta muodostuu kauppa- ja rakennusmaalien myynnistä. Lisäksi Tikkurila palvelee puu- ja metalliteollisuuden toimijoita. Tikkurilan toiminta pohjautuu pitkälti kuluttajaliiketoimintaan sekä korjausrakentamiseen ja remontointiin, mikä vähentää selvästi yhtiön suhdanneherkkyyttä.

 

Vahva taloudellinen asema

 • Vahva tase ja tasainen kannattavuus yli syklien  
 • Vakaa osingonmaksaja: Vuosien 2010-2016 osingot ovat vastanneet 69–88 prosenttia vuotuisesta operatiivisesta nettotuloksesta. Vuoden 2017 osinko vastasi noin 182 prosenttia tilikauden 2017 nettotuloksesta ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja niiden verovaikutusta. Vuoden 2018 osinko vastasi noin 100 prosenttia tilikauden 2018 nettotuloksesta ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja niiden verovaikutusta.

 

Osinkohistoria

 • 2010 0,70 euroa osakkeelta
 • 2011 0,73 euroa osakkeelta
 • 2012 0,76 euroa osakkeelta
 • 2013 0,80 euroa osakkeelta 
 • 2014 0,80 euroa osakkeelta
 • 2015 0,80 euroa osakkeelta
 • 2016 0,80 euroa osakkeelta
 • 2017 0,80 euroa osakkeelta
 • 2018 0,33 euroa osakkeelta

 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

 • Liikevaihto: Tikkurilan tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu
 • Suhteellinen kannattavuus: Oikaistu liikevoittomarginaali yli 12 prosenttia
 • Pääoman tuotto: Operatiivinen sidotun pääoman tuotto (ROCE) yli 20 prosenttia
 • Taserakenne: Nettovelkaantumisaste alle 70 prosenttia 

 

Maalimarkkinan kasvu 

Maalin kulutuksen kasvu on historiallisesti ollut sidoksissa elintason nousuun. Länsi-Euroopan maalimarkkinat ovat vakiintuneet ja maalinkulutus asukasta kohden on noin 8–15 litraa. Keskisessä Itä-Euroopassa ja IVY-maissa kauppa- ja rakennusmaalien kulutus asukasta kohden on huomattavasti alhaisempi kuin Länsi-Euroopassa. Venäjällä maalinkulutus on noin 6 litraa asukasta kohden. Maalin kulutuksen asukasta kohden uskotaan kasvavan  elintason noustessa näillä alueilla. Elintason nousu johtaa myös korkeamman hinta- ja laatuluokkien maalien suhteellisen osuuden kasvuun.

 

Premium- ja medium-tuotteiden kasvava kysyntä

Länsi-Euroopassa tuotetut ja myydyt maalit ovat lähes yksinomaan medium- ja premiumtuotteita. Economy-tuotteet ovat perinteisesti olleet suosittuja Venäjällä, muissa IVY-maissa sekä Keskisessä Itä-Euroopassa. Maalien laatuun liittyvät mieltymykset siirtyvät kohti medium- ja premium-tuotteita pidemmällä aikavälillä elintason noustessa kehittyvissä talouksissa.

 

Megatrendit luovat mahdollisuuksia: Pohjoismaista laatua alusta loppuun

Tikkurila on kestävän maalaamisen, pintakäsittelyn ja värien käytön edelläkävijä. Edistämme työllämme ja tuotteillamme kestävää kauneutta, ihmisten hyvinvointia ja pintojen pidempää käyttöikää hyödyntäen kestävästi luonnon ja yhteiskunnan rajallisia resursseja. 

Tikkurila on jo vuosikymmenten ajan tehnyt pitkäjänteistä työtä korkealaatuisten, helppokäyttöisten, ympäristön ja ihmisten kannalta turvallisten pintakäsittelyratkaisujen kehittämiseksi ja niiden käytön edistämiseksi.

Toimintamme vaikutukset ulottuvat laajalti yhteiskuntaan ja ympäristöön. Korkealaatuisten tuotteiden ja palvelujen sekä ammattitaitomme ansiosta suojaamme elinympäristöä, parannamme rakennuskannan ja infrastruktuurin kestävyyttä ja kaunistamme tiloja ja tätä kautta parannamme ihmisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

 

Kestävän kehityksen lupauksemme

Tikkurila icon white

Kehitämme tuotteidemme ominaisuudet huippuunsa niin, että ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni.

Tikkurila icon white

Tehostamme resurssien hyödyntämistä ja keskitymme toiminnassamme laatuun, turvallisuuteen ja kestävyyteen.

Tikkurila icon white

Olemme vastuullinen ja aktiivinen toimija yhteisöissämme.