content-header-image

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osaketieto

Tikkurila Oyj:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Kaupankäyntitunnus TIK1V (OMX)
ISIN-koodi FI4000008719
Osakkeiden lukumäärä 44 108 252
Listautumispäivä 26.3.2010
Toimiala Rakennustoiminta ja -materiaalit
GICS-luokittelu 2300
Osakepääoma (EUR) 35 000 000,00

 

Osakeosinko

Osakeosinkona saadun Tikkurilan osakkeen verotusarvo ja hankintahinta on 15,80 euroa (ensimmäisen kaupankäyntipäivän eli 26.3.2010 painotettu keskikurssi).

Lisätietoa osakeosingon verotuksesta ja osinkopolitiikasta: Osinko

 

Äänioikeudet

Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Tikkurilan yhtiökokouksessa.

 

Osakepääoma

Tikkurilan yhtiöjärjestyksen mukaan Tikkurilan vähimmäispääoma on 35 000 000 euroa ja enimmäispääoma 140 000 000 euroa. Osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa näissä rajoissa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Tikkurilan yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeiden lukumäärän on oltava vähintään 1 000 000 ja enintään 100 000 000. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Tikkurilalla on vain yksi osakesarja.

Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Tikkurilan yhtiökokouksessa.