content-header-image

Sidosryhmät

Yritysvastuun näkökulmasta Tikkurilan keskeisimmät sidosryhmät ovat asiakkaat ja ostopäätöksen taustavaikuttajat, liikekumppanit, henkilöstö sekä omistajat ja sijoittajat.

Sidosryhmät on määritelty niiden vaikutusten perusteella liiketoimintaamme ja tuotteisiimme nähden sekä yhtiön omien ja sidosryhmien tarpeiden ja odotusten perusteella.

Luomme lisäarvoa sidosryhmillemme toimimalla vastuullisesti ja kannattavasti, kehittämällä liiketoimintaamme ja tarjoamalla ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.

Haluamme edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, ja kannustaa verkostoitumista sekä avointa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa. Teemme aktiivista yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa ja tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta tuotteisiimme ja pintakäsittelyyn liittyen. Haluamme edistää maalaamisen laatua, ympäristön kannalta kestävien tuotteiden käyttöä ja tuote- ja käyttäjäturvallisuutta. 

Keskeisimmät sidosryhmät

Sidosryhmä Sidosryhmän kuvaus Yhteistyön ja vuorovaikutuksen keinot Sidosryhmien odotusten kartoittaminen
Asiakkaat ja ostopäätöksen taustavaikuttajat

Asiakkaitamme ovat kuluttajat, rakentamisen ja remontoinnin ammattilaiset sekä teolliset asiakkaat. Tikkurilan ammattilaisasiakkaisiin kuuluvat rakennus- ja maalausurakoitsijat, suunnittelijat, rakennuttajat, isännöitsijät ja muut nk. taustavaikuttajat.

Arviomme mukaan noin 47 %:ia asiakkaistamme on kuluttajia, 35 %:ia ammattilaisia ja 18 %:ia teollisia asiakkaita.

Tikkurilan tuotteista suurin osa myydään kaupan kautta. Kuluttaja-asiakas tarvitsee usein neuvoja ja opastusta ostopäätöstä tehdessään, joten kaupan rooli asiakkaan konsultoijana on erittäin tärkeä. 

Asiakastapaamiset, alan tapahtumat, asiakaspalvelu, palvelut pintakäsittelyratkaisun ja värin valintaan sekä maalaamiseen liittyen, kuten koulutus, konsultointi ja suunnittelupalvelut. Omia koulutuskeskuksia 9 maassa.

Työohjeet, vinkit ja ideat yhtiön internetsivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Yhteistyöprojektit sisustuksen, rakentamisen ja remontoinnin ammattilaisten kanssa.

Yhteistyö jakeluportaan kanssa, kaupan henkilöstön kouluttaminen ja konsultointi. 

Asiakaspalautejärjestelmät, asiakastyytyväisyystutkimukset (kuluttajat, ammattilaiset, teollisuus, kauppa).
Liikekumppanit 

Liikekumppaneihimme kuuluvat mm. tavarantoimittajat, alihankkijat, logistiikkapalvelujen tarjoajat ja sopimusvalmistajat.

Tikkurila-konsernilla on noin 500 paikallista ja kansainvälistä raaka-aine- ja pakkausmateriaalitoimittajaa.

Yhteistyö ja yhteiset kehitysprojektit ja -työpajat. 

Henkilökohtainen palaute, liikekumppaneiden arviointi- ja auditointiprosessien kautta saatu tieto.

Henkilöstö

Tikkurilan menestymisen perusta on innostunut, osaava ja motivoitunut henkilöstö, jota kannustetaan kehittymään.

Henkilöstöä 2 717 (31.12.2018) yhteensä 12 maassa.

Avoin vuorovaikutus, dialogi ja viestintä, henkilöstötapahtumat ja -koulutukset, sisäinen työnkierto, henkilöstön vuosittaiset kehityskeskustelut, työterveyshoito, aktiivinen ammattiyhdistystoiminta, Tikkurila European Forum (TEF), TEF Working Committee. Noin joka toinen vuosi toteutettava henkilöstökysely, kehityskeskustelut, ideoiden hallintajärjestelmä.
Omistajat ja sijoittajat

Tikkurilan sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea Tikkurilan osakkeen ja muiden arvopaperien arvon oikeaa muodostusta julkaisemalla oikea-aikaisesti merkityksellistä, ymmärrettävää, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa, kasvattamalla sijoittajien ja analyytikoiden kiinnostusta Tikkurilaa kohtaan, edistämällä sijoittajien uskollisuutta ja saavuttamalla uusia sijoittajia ja yhtiöstä kiinnostuneita analyytikoita.

Osakkeenomistajien määrä noin
20 000 (31.12.2018). 

Yhtiökokous, sijoittajatapaamiset ja -tilaisuudet, pääomamarkkinapäivät.

Konsernin internet-sivut, lehdistö- ja pörssitiedotteet, osavuosikatsaukset, vuosikertomus.

Omistajilta ja sijoittajilta saatu palaute.

Muut sidosryhmät

Sidosryhmä Sidosryhmän kuvaus

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen keinot

Media ja bloggaajat

Talousmedia, sisustustoimittajat,  ammattimedia, bloggaajat

Mediatapaamiset, haastattelut, erilaiset tapahtumat, konsernin ja eri maalibrändien internet-sivut ja sosiaalisen median kanavat, blogiyhteistyö, lehdistö- ja pörssitiedotteet, osavuosikatsaukset, vuosikertomus. Markkinointiviestintä: mainostaminen, yhteistyö sisustus-, rakennus- ja remonttijulkaisujen kanssa. 
Opiskelijat, tutkijat ja oppilaitokset  Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja -verkostot, ammatilliset oppilaitokset Tutkimus- ja yhteistyöprojektit, suhdetoiminta oppilaitosten kanssa, harjoittelut, opinnäytetyöt, diplomityöt, päättötyöprojektit, yritysvierailut ja opiskelijoiden kouluttaminen maaleihin ja maalaamisen liittyen sekä osallistaminen yhteisöllisyysprojekteihin. Konsernin ja eri maalibrändien internet-sivut ja sosiaalisen median kanavat, lehdistö- ja pörssitiedotteet, osavuosikatsaukset, vuosikertomus.
Viranomaiset Julkishallinto, lainsäätäjät ja -valvojat, turvallisuus- ja ympäristöviranomaiset Yhteistyö viranomaisten kanssa, EU-tason ja toimintamaiden paikallisten yhteisöjen ja järjestöjen toimintaan osallistuminen. Konsernin internet-sivut, lehdistö- ja pörssitiedotteet, osavuosikatsaukset, vuosikertomus.
Etujärjestöt, verkostot

Ammatti- ja työnantajaliitot, alakohtaiset järjestöt, kauppakamarit, kansalaisjärjestöt

Yhteistyö EU-tason ja toimintamaiden paikallisten järjestöjen toimintaan osallistuminen. Konsernin internet-sivut, lehdistö- ja pörssitiedotteet, osavuosikatsaukset, vuosikertomus.
Yhteiskunta

Tuotantopaikkojen lähialueiden toimijat, tuotantopaikkojen lähialueiden asukkaat, suuri yleisö

Yhteistyö ja osallistuminen omassa lähiympäristössä, vastavuoroinen keskustelu ja avoin vuorovaikutus, Avoimet ovet -tapahtumat, Kestävää kauneutta -projektit toimintamaissa. Maineenhallinta- ja bränditutkimukset, konsernin ja eri maalibrändien internet-sivut ja sosiaalisen median kanavat.

 

Näiden sidosryhmien lisäksi Tikkurilan liiketoimintayksiköt toiminta-alueillaan määrittelevät omat tärkeimmät paikalliset sidosryhmänsä.