content-header-image

Osakkeenomistajat

Tikkurilan osakkeenomistajiin liittyvät tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:ltä saatuihin tietoihin.

Liputusilmoitukset

Osakkeenomistajien tekemät liputusilmoitukset löytyvät erilliseltä sivulta: Liputusilmoitukset

 
Tiedossa olevat osakassopimukset

Tikkurilan tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen tai äänivallan käyttöön liittyviä voimassaolevia sopimuksia. 


Suurimmat osakkeenomistajat

Alla oleva luettelo sisältää ainoastaan arvo-osuusjärjestelmään rekisteröidyt suurimmat osakkeenomistajat. Hallintarekisteröidyistä osakkeenomistajista ilmoitetaan kokonaismäärä listan lopussa.