content-header-image

Markkinat

Maalimarkkina

Maailman maalimarkkinat voidaan jakaa tuotteiden loppukäytön mukaan kahteen pääasialliseen ryhmään eli kauppa- ja rakennusmaaleihin sekä teollisuusmaaleihin. Tuotteen loppukäyttöön perustuvan segmentoinnin lisäksi maalimarkkinat voidaan jakaa myös tuotteen hinnan ja laadun mukaan. Maalit jaetaan yleensä kolmeen laatu- ja hinta luokkaan, jotka ovat premium, medium ja economy. Kunkin luokan koko vaihtelee maittain ja markkina-alueittain elintason, paikallisten maalaustapojen, käytettyjen rakennustyylien ja saatavilla olevien materiaalien, sisustustrendien sekä rakentamisen, remontoinnin ja teollisuuden yleisen aktiivisuuden mukaan. Merkittävä osa Tikkurilan tuotteista on premium-tuotteita.

Maailmanlaajuisten maalimarkkinoiden yhteenlaskettu arvo oli arviolta 140 miljardia dollaria vuonna 2015. Kauppa- ja rakennusmaalit vastasivat 43 prosenttia markkinan arvosta. Euroopan maalimyynnin arvon arvioidaan olevan noin 30 prosenttia maalimyynnin arvosta. Tikkurila on alueellinen toimija, jonka päämarkkina-alueen muodostavat Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa. Kauppa- ja rakennusmaalit vastaavat noin 80 prosenttia Tikkurilan liikevaihdosta.


Vuosina 2010-2015 maailman kauppa- ja rakennusmaalimarkkinan arvo on kasvanut vuosittain noin 4-5 prosenttia. Kasvussa on merkittäviä eroja maantieteellisten alueiden välillä. 

 

Maailman maalimarkkinan arvo

Maailman maalimarkkinan arvo

Kauppa- ja rakennusmaalimarkkinan arvo alueittain

Kauppa- ja rakennusmaalimarkkinan arvo alueittain

 

Kauppa- ja rakennusmaalien asiakasryhmät

Kauppa- ja rakennusmaaleja ostavat asiakasryhmät jaetaan tyypillisesti kolmeen kategoriaan: ammattimaalarit, kotimaalarit (do-it-yourself, DIY) ja buy-it-yourself (BIY) -kategoria. Viimeisessä kategoriassa kodin omistaja ostaa maalin ja ammattimaalari hoitaa maalaustyön.

Globaalissa mittakaavassa ammattimaalarit ovat suurin yksittäinen asiakasryhmä yli 40 prosentin osuudella kauppa- ja rakennusmaalien volyymista. Euroopassa ammattimaalareiden osuus on noin 45 prosenttia. Kotimaalareiden osuus on globaalisti noin 30 prosenttia. Heidän osuutensa on suurin Euroopassa, missä kotimaalareiden osuus on noin 45 prosenttia kauppa- ja rakennusmaalien myynnistä.

Kotimaalareiden suhteellinen osuus on suoraan verrannollinen työvoimakustannuksiin. Kotimaalareiden osuus on suurin korkeiden työvoimakustannusten alueille, kuten Euroopassa.

Kauppa- ja rakennusmaalien asiakasryhmien osuudet Euroopassa (lähde: IPPIC 2017)

Kauppa- ja rakennusmaalien asiakasryhmät

 

 

Maalimarkkina Tikkurilan suurimmissa toimintamaissa

Tikkurilan suurimmat markkinat ovat Venäjä, Ruotsi, Suomi ja Puola. Edellä mainitut maat vastaavat noin 80 prosenttia Tikkurilan liikevaihdosta. 

Venäjän maalimarkkina
 • Kauppa- ja rakennusmaalimarkkinan arvo noin 1,3 miljardia euroa
 • Kauppa- ja rakennusmaalimarkkinan vuotuinen litramääräinen kasvu noin +6 % vuosina 2004-2012, noin -1 % 2013-2016, noin +2 % 2017 
 • Kauppa- ja rakennusmaalien kulutus asukasta kohden noin 4 litraa
 • Kilpailijoihin kuuluvat Lakra-Sintez, Empils, Prestizh, AkzoNobel, ABC-Farben, Meffert, Caparol, useat paikalliset toimijat 
Ruotsin maalimarkkina
 • Kauppa- ja rakennusmaalimarkkinan arvo noin 380 miljoonaa euroa
 • Kauppa- ja rakennusmaalimarkkinan vuotuinen arvomääräinen kasvu noin +2 % vuosina 2010-2017
 • Kauppa- ja rakennusmaalien kulutus asukasta kohden noin 8 litraa
 • Kilpailijoihin kuuluvat AkzoNobel, Flügger, Jotun, Sherwin-Williams, Teknos, useat paikalliset toimijat 
Suomen maalimarkkina
 • Markkinan arvo noin 230 miljoonaa euroa
 • Vuotuinen arvomääräinen kasvu noin prosentin vuosina 2004-2014
 • Kulutus asukasta kohden noin 11 litraa
 • Kilpailijoihin kuuluvat Teknos, AkzoNobel, NorMaali, Sherwin-Williams, useat paikalliset toimijat 
Puolan maalimarkkina
 • Kauppa- ja rakennusmaalimarkkinan arvo noin 670 miljoonaa euroa
 • Kauppa- ja rakennusmaalimarkkinan vuotuinen arvomääräinen kasvu noin +5 % vuosina 2012-2016
 • Kauppa- ja rakennusmaalien kulutus asukasta kohden noin 11 litraa
 • Kilpailijoihin kuuluvat AkzoNobel, PPG, Sniezka, Caparol, Flügger, Sika, Teknos, Sherwin Williams, useat paikalliset toimijat 

Tikkurilan markkinaosuudet 2019

Tikkurila on markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa

 • Ruotsissa 37 % markkinaosuudella
 • Venäjällä 19 % markkinaosuudella
 • Suomessa 63 % markkinaosuudella
 • Baltiassa 24 % markkinaosuudella 

Puolassa Tikkurila on neljänneksi suurin toimija 20 % markkinaosuudella 

Lähteet: VTY, SVEFF, Chem Courier, GFK Poland, Tikkurilan johdon arvio

Tikkurilan markkinaosuuskehitys tärkeimmillä markkinoilla

Markkinaosuus

Markkinaosuuden kehitys kauppa- ja rakennusmaaleissa Suomessa
(arvomääräinen, lähde: VTY)

Markkinaosuuden kehitys kauppa- ja rakennusmaaleissa Ruotsissa
(arvomääräinen, lähde: SVEFF)

Markkinaosuuden kehitys kauppa- ja rakennusmaaleissa Venäjällä
(volyymimääräinen, lähde: Chem Courier)

Markkinaosuuden kehitys kauppa- ja rakennusmaaleissa Puolassa
(volyymimääräinen, lähde: IBP Research)

 

Kilpailutilanne

Tikkurila ovat tällä hetkellä markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Puolassa Tikkurila on yksi suurimmista kauppa- ja rakennusmaalien toimittajista. Kilpailutilanne kauppa- ja rakennusmaalimarkkinoilla on viime vuosina ollut varsin vakaa, ja markkinaosuuksissa on tapahtunut vain vähäisiä muutoksia. Merkittäviä muutoksia markkinaosuuksissa on tapahtunut lähinnä yrityskauppojen yhteydessä. Teollisuusmaalimarkkinoilla Tikkurila toimittaa useille markkina-alueille erilaisia tuotteita ja ratkaisuja, ja kilpailu on pirstoutunut alueittain ja asiakassegmenteittäin.

 
Tikkurilan kilpailuedut

 • Vahvat brändit ja johtava markkina-asema
 • Kattava jakeluverkosto
 • Hyvä hinnoitteluvoima
 • Maalaamiseen liittyvät palvelut