content-header-image

Johto

Osakeyhtiölain mukaisesti vastuu valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. 

Hallitus valitsee toimitusjohtajan, jonka tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Tikkurila-konsernin johtoryhmän vastuulla on avustaa ja tukea toimitusjohtajaa (CEO) tämän toimivaltaan kuuluvassa päätöksenteossa.