content-header-image

Toimitusketju

Toimitusketjun tehtävänä on valmistaa ja toimittaa tuotekehityksen määrittelemistä raaka-aineista korkealaatuisia tuotteita asiakkaille tehokkaasti, turvallisesti ja laadukkaasti. Ennen kaikkea pyrimme varmistamaan erinomaisen palvelun eli tuotteiden oikea-aikaisen saatavuuden myyntipisteissä.
Supply chain

 

Tikkurilalla on 7 tuotantolaitosta 6 maassa. Kauppa- ja rakennusmaaleja tehdään Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Puolassa, Virossa ja Kazakstanissa. Puu- ja metalliteollisuusmaalien valmistusta on Suomen ohella Puolassa ja Venäjällä. Henkilöstöstämme noin puolet työskentelee toimitusketjun eri osissa.

Toimitusketju vastaa kysynnän suunnittelusta, raaka-aineiden ja pakkausmateriaalin hankkimisesta, valmistuksesta ja logistiikasta. Lisäksi toimitusketju osallistuu aktiivisesti myös muiden Tikkurilan toiminnassa tarvittavien tuotteiden ja palveluiden hankintaan. Tikkurila valmistaa lähes kaikki myymänsä maalit itse. Kiinassa yhtiöllä on vähäistä sopimusvalmistusta.

Kehitämme jatkuvasti tuotantoprosessejamme ja tuotantolaitostemme resurssitehokkuutta. Tavoitteenamme on parantaa toimintamme kokonaislaatua ja turvallisuutta, vähentää tuotanto- ja logistisia kustannuksia sekä tuotannon hukan ja maalijätteen määrää.

Suurimmalle osalle Tikkurilan toimipaikoista on myönnetty riippumattomien tahojen auditoimat ja sertifioimat laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät. Arvioimme toimintaamme ja toimintajärjestelmiämme erilaisin katselmuksin. Sertifiointilaitosten ja muiden ulkoisten auditointien lisäksi konsernin HSE-toiminto (Health, Safety and Environment) asettaa tavoitteita, auditoi yrityksen tuotantotoimipaikkoja, antaa suosituksia ja seuraa paikallista kehitystä. Auditointien tavoitteena on edistää ympäristö-, työterveys- ja turvallisuustoimintojen kehittämistä.

Jakelu

 

Distribution

 

Tikkurilan tuotteet jaetaan tuotantolaitoksilta joko varastoon edelleen toimitettaviksi tai suoraan kauppoihin ja asiakkaille. Tikkurilalla on 27 jakelukeskusta 11 maassa. Euroopassa raaka-ainekuljetukset hoidetaan pääasiallisesti maanteitse ja meriteitse, kun taas Venäjällä maantiekuljetusten lisäksi suositaan rautatiekuljetuksia. Kuljetusten resurssitarve ja varastomäärät optimoidaan yhteistyössä koko toimitusketjun kanssa, millä varmistetaan, että jälleenmyyjät ja kuluttajat saavat tuotteet ajallaan, turvallisesti ja ekotehokkaasti.

Tuotteiden jakelu pyritään toteuttamaan ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla logistiikalla. Kuljetusten keskittäminen vähentää kustannuksia ja päästöjä sekä parantaa kuljetusten turvallisuutta ja tehokkuutta. Kiinnitämme huomiota myös kuljetusten ja reittien optimointiin sekä autojen lastaukseen. Logistiikkakumppanien valinnassa määrittäviä tekijöitä ovat muun muassa kuljetusyhtiön valmiudet ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin ja turvallisuus.