content-header-image

Strategia

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan toimija, jonka toiminnan perustan muodostavat laadukkaat pintakäsittelytuotteet ja asiantuntevat palvelut. Tavoitteenamme on tarjota markkinoiden paras käyttäjäkokemus. Vahvat brändit, palvelukulttuuri, kestävän kehityksen ratkaisut ja markkinajohtajuus ovat tärkeimpiä kilpailuetujamme.

Tikkurila keskittyy liiketoiminnassaan tarkkaan valikoituihin asiakkaisiin, rajatulle maantieteelliselle alueelle ja omiin vahvoihin brändeihin.

 • Tikkurila palvelee kuluttajia, ammattilaisia ja valikoituja teollisia toimijoita.
 • Tikkurila keskittyy Suomeen, Ruotsiin, Venäjään, Puolaan ja Baltiaan.
 • Tikkurila panostaa omiin vahvoihin brändeihin ja keskittyy premium-maaleihin.

 

Strategia vuosille -2022

Tikkurilan strategian painopistealueet ovat kannattava kasvu, kilpailukykyä parantava tehokkuus sekä Tikkurilan arvoihin perustuva yrityskulttuuri. Tikkurilan tavoitteena on kasvaa markkina-alueillaan kokonaismarkkinaa nopeammin. Tikkurila haluaa kestävän kehityksen lupaustensa mukaisesti nopeuttaa siirtymistä vesiohenteisiin maalituotteisiin ja edistää niiden käyttöä.

Taloudelliset tavoitteet (2020)

 • Liikevaihto: Tikkurilan tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu
 • Suhteellinen kannattavuustavoite: oikaistu liikevoitto yli 12 prosenttia
 • Operatiivinen sidotun pääoman tuotto (ROCE): yli 20 prosenttia
 • Taserakenne: nettovelkaantumisaste alle 70 prosenttia  
   

Kannattava kasvu

Tavoitteenamme on kasvaa kannattavasti. Kasvua haetaan monipuolisesti eri tuoteryhmistä ja maantieteellisiltä alueilta. Kasvun painopiste on vahvojen brändien avulla tapahtuvassa orgaanisessa kasvussa. Lisäksi hyödynnämme aktiivisesti kohdennettuja yritysostoja ja yhteistyöjärjestelyjä mahdollisuuksien avautuessa.

Tikkurila toimii Pohjoismaissa, Venäjällä sekä valituissa Itä-Euroopan ja Aasian maissa. Pyrimme vahvistamaan markkinaosuuksiamme maaliliiketoiminnassa nykyisillä markkinoillamme ja kasvamaan etenkin niillä markkinoilla, joilla meillä on vielä alhainen markkinaosuus.

Arvot

Tikkurilan toimintoja ohjaavat ja kestäviä toimia tukevat arvomme - luotettava, innovatiivinen ja ammattimainen. Näitä arvoja toteutamme sekä suurissa että pienissä arjen päätöstilanteissa.

 

Luotettava

 

Value trustworthy
 • Otamme vastuuta ja pidämme lupauksemme. 
 • Rakennamme luottamusta ja kunnioitamme toisiamme. 
 • Kommunikoimme avoimesti ja proaktiivisesti. 
 • Annamme ja otamme vastaan palautetta ja opimme virheistämme.

Innovatiivinen

 

Value innovative
 • Teemme työtämme uteliain mielin ja muokkaamme tulevaisuuttamme yhdessä. 
 • Suhtaudumme muutokseen positiivisesti. 
 • Luomme uusia, kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja asiakkaillemme. 
 • Kannustamme toisiamme tuomaan esiin ja kokeilemaan uusia ideoita sekä toimintatapoja.

Ammattimainen

 

Value professionals
 • Olemme ketteriä, nopeita ja janoamme tuloksia. 
 • Olemme asiakaslähtöisiä ja tähtäämme kasvuun. 
 • Pyrimme parhaimpaamme järjestelmällisellä suunnittelulla ja toteutuksella. 
 • Kehitämme laatua pitkään perintöömme nojaten ja jatkuvan parantamisen keinoin.