content-header-image

Liiketoimintamme

Liiketoimintamalli

Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisille asiakkaille helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Olemme sitoutuneet kehittämään aktiivisesti korkealaatuisia ja ympäristön ja terveyden kannalta turvallisia ratkaisuja.
Our business

 

Liiketoimintamallissamme korostuvat vahvat brändit, jotka ovat syntyneet korkealuokkaisen ja pitkäaikaisen tuotekehityksen sekä merkittävien markkinointipanostusten tuloksena. Johtavan markkina-aseman, vahvojen brändien ja laaja-alaisen pintakäsittelyosaamisen lisäksi liiketoimintamme tärkeimmät menestystekijät ovat kustannustehokas ja vastuullinen hankinta, tehokas toimitusketju, toimiva ja kattava jakeluverkosto sekä monipuoliset palvelut, myynti ja markkinointi.

Tikkurilalla on kaksi kansainvälistä strategista brändiä, jotka ovat Tikkurila ja Beckers*. Näiden lisäksi Tikkurilalla on useita taktisia alueellisia ja paikallisia brändejä. Kukin brändi on tyypillisesti kohdistettu tiettyyn asiakassegmenttiin sekä tiettyyn hinta- ja laatuluokkaan. Noudatamme niin sanottua monibrändistrategiaa: asemoimme brändimme hinnoittelun, laatumielikuvien, pakkausten, jakelun ja tuoteominaisuuksien perusteella. Monibrändistrategian Monibrändistrategian ansiosta kykenemme kilpailemaan menestyksekkäästi kaikissa valitsemissamme hinta- ja laatuluokissa ja tarjoamaan asiakastarpeita vastaavan tuote- ja palveluvalikoiman.

Maaliteollisuuden toimijana sijoitumme arvoketjussamme raaka-aine- ja pakkausmateriaalien toimittajien sekä vähittäiskaupan väliin. Myymme kauppa- ja rakennusmaaleja sekä maalaamiseen liittyviä oheistuotteita ja -palveluja pääasiassa maalien tukku- tai vähittäismyyjille sekä suoraan rakennustarvikeliikkeille. Lisäksi meillä on omia myymälöitä ammattilaisasiakkaille Skandinaviassa. Teollisuusmaaleja myymme joko suoraan asiakkaille tai Tikkurila Industrial Paint Service -jakeluverkoston kautta. Tikkurilalla on 7 maalitehdasta, joissa valmistetaan erilaisia maaleja ja pinnoitteita. Lisäksi konsernin ostaa ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta maalaamista tukevia oheistuotteita myytäväksi eteenpäin.

Toimintamme vaikutukset ulottuvat laajalti yhteiskuntaan ja ympäristöön. Korkealaatuisten tuotteiden ja palvelujen sekä ammattitaitomme ansiosta suojaamme elinympäristöä, parannamme rakennuskannan ja infrastruktuurin kestävyyttä ja kaunistamme tiloja ja parannamme tätä kautta ihmisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

* Beckers-tuotemerkkiä käytetään vain kauppa- ja rakennusmaaleissa Skandinaviassa ja tietyissä Euroopan maissa.

Liiketoiminta 2020

Liiketoiminta 2020

Omassa toiminnassamme keskeisiä toimintoja ovat:

Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hankinta

Tiiviissä yhteistyössä liikekumppanien kanssa uusien raaka-aineiden käyttöönotto ja tuotteiden raaka-ainepohjan kehittäminen, hankintaketjun vastuullisuuden varmistaminen, kumppanien arviointi- ja auditointiprosessit.

Tutkimus ja tuotekehitys

Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, tuoteominaisuuksien parantaminen, raaka-aineisiin ja kaavoihin liittyvä kehitystyö, tuote- ja käyttäjäturvallisuus, lainsäädännön vaatimusten seuraaminen ja täyttäminen.

Maalin tuotanto

Maalin valmistaminen tuotekehityksen määrittelemistä raaka-aineista, operatiivisen laadun, tuotantoprosessien ja resurssitehokkuuden kehittäminen, tuottavuuden parantaminen sekä palvelun korkean tason ja tuotetoimitusten oikea-aikaisuuden varmistaminen.

Jakelu

Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien vastaanotto, siirtäminen tuotantoon, varastointi, tilausten hoitaminen, jakelun hallinta, logistiikan turvallisuuden, ekologisuuden ja tehokkuuden kehittäminen.

Myynti ja markkinointi

Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, markkinatrendien seuraaminen ja analysointi, markkinointi, myynti, palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen osallistuminen, hinnoittelu, jälleenmyynnin hallinta, asiakasyhteistyö.

Palvelut

Ideat ja ohjeet, väri- ja maalausneuvonta, koulutus, tekninen asiakastuki, hakupalvelut