content-header-image

Brändit

Tikkurilalla on kolme keskeistä premium-brändiä kauppa- ja rakennusmaaleissa: Tikkurila, Alcro ja Beckers. Näiden lisäksi Tikkurilalla on useita taktisia alueellisia ja paikallisia brändejä. Kukin brändi on tyypillisesti kohdistettu tiettyyn asiakassegmenttiin sekä tiettyyn hinta- ja laatuluokkaan.
Tikkurila Group Brands

 

Noudatamme niin sanottua monibrändistrategiaa: asemoimme brändimme hinnoittelun, laatumielikuvien, pakkausten, jakelun ja tuoteominaisuuksien perusteella. Monibrändistrategian ansiosta kykenemme kilpailemaan menestyksekkäästi kaikissa valitsemissamme hinta- ja laatuluokissa ja tarjoamaan asiakastarpeita vastaavan tuote- ja palveluvalikoiman.

 

Tärkeimmät premiumbrändit kauppa- ja rakennusmaaleissa

 

Paikalliset brändit